privacy verklaring

Brown Cartonnages

Contactgegevens:
https://www.browncartonnages.nl
Bruningweg 19B
6827 BM  Arnhem
06 53 33 45 35
info@browncartonnages.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Brown Cartonnages verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt via de contactgegevens op deze website. De gegevens die wij verwerken zijn voor- en achternaam en e-mailadres. We gebruiken deze gegevens uitsluitend om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Op onze website gebruiken we geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar info@browncartonnages.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen we u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Brown Cartonnages neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@browncartonnages.nl.