Vanaf de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw werden veel kartonnen producten vervangen door het moderne plastic, vooral in de verpakkingsindustrie. Ook werden veel handgemaakte producten machinaal vervaardigd in grote oplagen. Door de lagere kostprijs kozen veel klanten voor deze 'confectie'.

De klandizie liep terug en eind jaren 70 was alleen Brown nog over van de 6 cartonnagefabrieken die in het Spijkerkwartier waren gevestigd.

De klantenkring veranderde. Zo wisten de studenten van de Arnhemse Hogeschool voor de Kunsten de weg naar Brown te vinden, waar de 'oude Willy', zoon van oprichter Brown, zijn best deed om de soms onconventionele ontwerpen tot een goed resultaat te brengen.